mastercard

Rekrutacja Wolontariuszy

utworzono: 19.11.2020 16:53

Ogłaszamy nabór Wolontariuszy do organizacji 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez Sztab #3941 utworzony przy Drzewickim Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”. Finał odbędzie się tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia, tym razem 10 stycznia 2021 r., a jego celem będzie systemowe wsparcie laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Jest to już drugi Finał WOŚP dedykowany laryngologii. Hasło przewodnie kolejnej edycji zbiórki organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy brzmi – Finał z głową. Podobnie, jak w latach ubiegłych, kandydaci na wolontariusza mogą zgłaszać chęć udziału w Finale, poprzez wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do siedziby Sztabu, za pośrednictwem sekretariatu Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy (ul. Staszica 5). Kandydat na wolontariusza powinien dostarczyć ankietę w terminie do dnia 4 grudnia 2020 r., a następnie w ciągu 3 dni od dostarczenia powinien przesłać swoje zdjęcie do identyfikatora na adres: [email protected]. Przypominamy, że zdjęcie musi spełniać trzy podstawowe warunki: na zdjęciu w sposób wyraźny musi być widoczna twarz wolontariusza, format pliku JPG, wymiarach nie mniejsze niż 600 x 800 pikseli. Szczegółowe warunki rekrutacji zostały określone w Procedurze naboru wolontariuszy 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Sztab #3941 Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”, która jest dostępna na stronie stowarzyszenia.
\> Regulamin Wolontariusza 29. Finału WOŚP
\> Ankieta dla kandydata na Wolontariusza 29. Finału WOŚP